KCM – 사랑곰영혼을 울리는 목소리의 소유자 ‘KCM’이 미니 앨범 ‘Alone Part.2 (From My Soul)’을 들고 돌아온다.

OST계의 황태자답게 KCM은 지난 6월 실력파 힙합그룹 ‘SOULDIVE’ 와 국민 드라마인 ‘제빵왕 김탁구’의 OST에서 주인공 윤시윤의 메인 테마곡인 ‘죽도록 사랑해’를 불러 각종 음원 챠트를 휩쓸었다.
또한 8월 30일 발매된 싱글 앨범 ‘3년이 지났어’에서 타이틀 곡 ‘3년이 지났어’는 본인의 추억이 담긴 애절한 사랑노래로 2007년 ‘Mnet Music Festival'(엠넷 뮤직 페스티벌) 감독상 수상자이자 영화 ‘고사’로 영화계에 성공적으로 데뷔한 창 감독이 연출을 맡고 평소 두터운 친분을 자랑하던 배우 김석훈과 신지수가 ‘3년이 지났어’를 듣고 감명을 받아 KCM을 위해 직접 ‘노 개런티’를 자청하여 열연을 펼쳤다. ‘3년이 지났어’는 대중들에게 큰 호응을 얻으며 역시 각종 음원 차트를 휩쓸었고 새 앨범에 대한 기대감을 고조시켰다.

이번 새 앨범 ‘Alone Part.2 (From My Soul)’에서 KCM은 지난 앨범에서와 마찬가지로 앨범 전체를 프로듀싱하여 싱어송라이터 이상의 프로듀서로의 역량을 다시금 확인할 수 있다.

타이틀곡 ‘사랑곰’은 누구도 흉내낼 수 없는 KCM만의 애절함이 깊이 묻어나는 발라드로 뮤직비디오에 40%넘는 시청율을 기록한 드라마 수상한 삼형제에서 김이상 역으로 출연한 이준혁과 진세연, 최우석 등이 열연하였다. 특히 이준혁의 출연은 수상한 삼형제를 본 KCM이 이준혁을 직접 만나 출연을 요청하였고 평소 KCM의 음악을 즐겨듣던 이준혁이 흔퀘히 승낙하였다. 이번 앨범에는 타이틀곡 ‘사랑곰’은 곰 처럼 묵묵히 사랑하는 사람의 곁에서 행복을 찾는 다는 사랑을 노래하는 곡이며, ‘해본적있나요’는 뒤늦게 사랑임을 깨닫는 가슴아픈 경험을 노래한 사랑노래이며 이 외에도 실력파 힙합그룹 소울다이브의 랩퍼 ‘ZITO’가 참여한 ‘함께해요’와 숙희와 함께 부른 ‘하루가’의 뮤직비디오 버전도 수록되어 있다.

Nguồn: https://themusicobserver.com/

Xem thêm bài viết khác: https://themusicobserver.com/am-nhac/

 • 2020년05월 시청

  유종현 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 이건 진짜 인생뮤비다… 남주 입장이 되봤었던 사람으로써 너무 이해가 되고 심정이 이해가 되서 너무 슬프다…

  뿌꾸 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 생각이 안 나고 머리가 멈춰요 가슴만 빨리 뛰어요

  그대가 웃으면 뭐든 할 수 있어요 나는 아파도 상관없어요

  혹시나 이런 내 맘 불편해 할까 봐 한마디 먼저 말도 못해요

  급한 일 있었다며 우리 약속을 잊어도 그저 웃는 날 보며

  *다들 바보라고 불러요 나를 곰이라고 놀려요

  상처만 또 늘어가지만 나을 새 없겠지만

  이렇게 행복한 바보라면 그대만 아는 바보라면

  나는 이대로 언제까지 얼마든지 좋아요

  수천 번 사랑한다 말을 해놓고 결국엔 다들 떠났잖아요

  단 한번 사랑한다 말 못한 내가 이렇게 여기에 있잖아요

  *다들 바보라고 불러요 나를 곰이라고 놀려요

  상처만 또 늘어가지만 나을 새 없겠지만

  이렇게 행복한 바보라면 그대만 아는 바보라면

  나는 이대로 언제까지 얼마든지 좋아요

  사랑하고 있어요 내가 사랑하고 있어요

  온 세상 다 알고 있는데 그대만 모르네요

  이렇게 그대가 보이는데 나는 그대만 보이는데

  나는 이렇게 같은 자리 항상 여기 있는데

  *다들 바보라고 불러도 나를 곰이라고 놀려도

  단 한 번만 웃기 위해서 열 번 운다해도

  이렇게 행복한 바보라면 그대만 아는 바보라면

  나는 이대로 언제까지 기다리고 싶어요.

  사랑합니다.

  굴덮밥 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 2020년에도 듣고싶은 노래?

  ᄉᄒ July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 중간에 사람곰 말고 무슨노래에요??

  이정지니 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 헉 여자 누구지.. 보다가 목소리듣고 알았네. 진세연이였군ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

  디횬 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 2020년 보는사람 나밖에없나

  김치원 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 2020년도다시옴

  SKT1 Khan July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 여자 오정현 아나운서임?

  배준영 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 어느덧 2020이다..

  유두부 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • Phim này phim gi nhỳ…

  Thắng Phạm văn July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • Có ai biết tên mv này chưa cho mình biết nhé

  xay songvang July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 2019년^^

  꽃신 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 남주 진심 뒤지게 멋있네 와….

  고길이 July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • Đm bọn hàn quốc sao ko làm thành 1 bộ phim cho tao coi.má coi mà ức chế cái kết quá đi..muon MV này là 1 bộ phim. Thứ 2.16.9.2019.ai còn nghe.

  Tàu Nguyễn July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 2019…???

  Sky BUNNY July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • Đoạn 2 phút tên ?

  Dylan Yang July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • I come here because Jin Se-Yeon (Doctor Stranger) :))

  Really like her, so lovely va pretty! (2)

  Elly Munawanty July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • please dramagod, pair Jin Se Yeon and Lee Joon Hyuk in a drama together, pretty please..

  damn they do look sooo good together 🙂 (2)

  Elly Munawanty July 14, 2020 9:03 pm Reply
 • 2019년도에 보는 사람?

  송주찬 July 14, 2020 9:03 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *