TẬP 1 – CUỘC ĐỜI ĐỨC PHẬT: SỰ XUẤT HIỆN PHI THƯỜNG (Part 1 -The life of Shakya Muni Buddha)(ENGLISH BELOW)
Thiền Tôn Phật Quang xin trân trọng giới thiệu bộ phim kể về cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni – vị giáo chủ, người tạo dựng nên đạo Phật, dựa theo Bộ truyện tranh Đỉnh Núi Tuyết do Thượng tọa Thích Chân Quang biên soạn.

Đức Phật và cuộc đời phi thường của Ngài là hoàn toàn có thật trong lịch sử nhân loại. Ai hiểu đúng về Phật, dâng lên được lòng tôn kính Phật, thực hành theo lời Phật dạy, người đó sẽ thành tựu công đức lớn và gieo được nhân lành giải thoát giác ngộ trong tương lai.

Tập 1 kể về giai đoạn đầu tiên trong cuộc đời Đức Phật từ khi đản sinh đến khi xuất gia:

– Sự hoài thai kỳ diệu của Hoàng Hậu Maya;

– Sự xuất hiện phi thường của Thái tử Tất Đạt Đa;

– Năm 12 tuổi, Thái tử Tất Đạt Đa đã chứng được Sơ Thiền;

– Năm 16 tuổi, Thái tử kết hôn với Công nương Da Du Đà La. Hai người đã sống với nhau như đôi bạn trong sáng;

– Suốt 13 năm sau đó, Thái Tử đã phụ giúp Vua Tịnh Phạn cai quản đất nước Thích Ca, nhân dân được sống trong cảnh thanh bình, no ấm. Bên cạnh đó, Thái tử còn thiết lập một hệ thống thám tử khắp các nước láng giềng để hỗ trợ từ trong triều đình cho đến nhân dân đều có cuộc sống an ổn. Tuy nhiên, trong tâm Thái tử luôn khao khát về đời sống xuất gia tu hành phạm hạnh, bởi cõi đời còn tràn ngập si mê tăm tối. Đó chính là lý do đã thôi thúc Thái tử đi tìm một con đường cứu khổ cho muôn sinh;

– Mỗi đêm, Công nương Da Du Đà La đều hướng lên trời cầu xin và ước nguyện của Công nương đã được linh ứng khi Công nương tự hoài thai Hoàng tôn La Hầu La;

– Năm 29 tuổi, sau khi Công nương Da Du Đà La hạ sinh Hoàng tôn La Hầu La, khi mong muốn của Đức Vua Tịnh Phạn đã thành hiện thực, Thái Tử Tất Đạt Đa đã rời Kinh thành, xuất gia trở thành một vị Sa môn.

Phật Quang pagoda would like to introduce the film about the life of Shakyamuni Buddha – the Lord, the Founder of Buddhism, based on the White Peak comic series composed by Venerable Thích Chân Quang.
Buddha and his extraordinary life are completely real in human history. Anyone who understands correctly about Buddha, builds absolute adoration to Buddha, practices the Buddha’s teachings will accomplish great merit and sow good deeds to attain enlightenment in the future.
Episode 1 tells about the first stage in the Buddha’s life from birth to renunciation:
– The miraculous conception of Queen Maya;
– The extraordinary appearance of Prince Siddhartha;
– At the age of 12, Prince Siddhartha reached the First level of meditation;
– At the age of 16, the Prince married Princess Yasodhara. The two of them lived together as pure friends;
– During 13 years later, the Prince assisted King Suddhodana to govern Shakya country, the people had a peaceful and prosperous life. Besides, the Prince also set up a system of detectives throughout the neighboring countries, to support both the court and the people to have a safe life. However, the Prince always yearned for the monastic life, because the world is full of delusion. It is the reason that prompted the Prince to find a way to help sentient beings out of suffering;
– Every night, Princess Yasodhara looked up to heaven and prayed, her wish was fulfilled when she immaculately conceived the King’s grandson Rahula;
– At the age of 29, after Princess Yasodhara gave birth to King’s grandson Rahula, the desire of King Suddhodana came true, Prince Siddhartha left the palace, renounced worldly life and became a monk.

Nguồn: https://themusicobserver.com/

Xem thêm bài viết khác: https://themusicobserver.com/du-lich/

 • Nam mô bổn sư thích ca mâu Ni Phật 🤚🤚🤚 Nam mô a Di Đà Phật

  Như Tâm July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Điều Ngự Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật

  Lê Hai Vlog 94 July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
  Người là đấng cha lành của tất cả chúng con, là nơi để cho khắp tất cả chúng con và toàn thể nhân loại quay về nương tựa mà tìm về bến giác
  Người là con thuyền giác đưa khắp tất cả chúng con và toàn thể nhân loại cùng với muôn loài, thoát khỏi bể khổ sông mê mà về đến bến bờ giác ngộ
  Nam mô ta bà giáo chủ điều ngự bổn sư thích ca mâu ni phật

  Dũng Phan July 13, 2020 3:52 am Reply
 • 🤗🤗🤩👍

  A5s Oppo July 13, 2020 3:52 am Reply
 • NAM MÔ A DI ĐÀ PHÂT…

  Tho Truong July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Đã biết còn mê sao chưa tỉnh
  Sao lại sống đời với tỉnh mê
  Buông ngay bỏ xuống chờ chi nữa
  Dụi mắt chấp tay tịch tĩnh rồi

  Hư không rộng lớn người nhỏ bé
  Sao khỏi gian nan kiếp con người
  Nhờ nay quy hướng về Tam Bảo
  Ngọc báu kim cương tỏa sắc màu.

  Thân vô thường luân hồi thay đổi
  Mãi lăn tròn lộn lạo tử sinh
  Một khi bóng ngã rã tiêu hình
  Mới hay trần thế là nơi tạm dừng.

  minh duc_vt July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  Lợi gồm July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  Thu Thảo July 13, 2020 3:52 am Reply
 • nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật

  giọt sương nhỏ July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô a di đà phật con rát là cảm dong hay

  bắp thảo July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Con nam mô a di đà phật

  Giàu Hồ Thị July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Ngoan Van July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô a Di Đà Phật 🙏🙏🙏🙏

  Kha Phan July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật
  Nam Mô A Di Đà Phật

  Công Diệu July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Phật thật là đáng quý

  Đức thế tôn là vị thầy

  Van thi Van July 13, 2020 3:52 am Reply
 • nam mô adi đà phật

  Tùng Nhuận July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam Mo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 🙏🙏🙏

  Hien Ellis July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Na mô thầy là 1 vị tu chân chính.con xin cúi đầu đảnh lể.

  Phuc Le July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô A Di Đà Phật

  Phương Khải Trần July 13, 2020 3:52 am Reply
 • NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

  Phuc Le July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Hai người đọc lời bình rất hay

  Thúy Huỳnh July 13, 2020 3:52 am Reply
 • 🙏👏🙏

  nguyen chi July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Nam mô a di đà phật

  Kiet Tac July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Hayyyyyyy 👍👍👍👍👍👍👍

  Kiet Tac July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Xúc động quá

  Ngoc Ty Lam July 13, 2020 3:52 am Reply
 • Rất hay

  Tu Ly July 13, 2020 3:52 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *